Thông tin

Nhân vật --BOSS--


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
--BOSS--
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
337
Tributes
7
Grands
0
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Bless Arena (156 x 36)
Sức mạnh
4,354
Nhanh nhẹn
30,020
Thể lực
32,767
Năng lượng
32,767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
1000
Điểm thành tích
202
Cấp đồ bùa lợi
202
Equipment
976
Nhiệm vụ đã hoàn thành
150
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản