Thông tin

Nhân vật -G1N-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
-G1N-
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
391
Tributes
40
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Silent Grounds (134 x 32)
Sức mạnh
30,026
Nhanh nhẹn
27,378
Thể lực
29,980
Năng lượng
2,026
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
180
Cấp đồ bùa lợi
180
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
Cấp độ ET
16
Máy chủ
Empire-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản