Thông tin

Nhân vật -Hypnose-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
4,913
Nhân vật
-Hypnose-
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
400
Tributes
52
Grands
0
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Bless Arena (149 x 23)
Sức mạnh
25,205
Nhanh nhẹn
32,767
Thể lực
32,767
Năng lượng
32,767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
99
Cấp đồ bùa lợi
99
Equipment
2277
Nhiệm vụ đã hoàn thành
281
Cấp độ ET
2
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản