Thông tin

Nhân vật -IceQueen-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
0
Nhân vật
-IceQueen-
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
400
Tributes
8
Grands
1
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (130 x 146)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
0
Cấp đồ bùa lợi
0
Equipment
1343
Nhiệm vụ đã hoàn thành
293
RQuest stats
0
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản