Thông tin

Nhân vật -LuckyBoy-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
200
Nhân vật
-LuckyBoy-
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
337
Tributes
48
Grands
5
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Error (130 x 32)
Sức mạnh
23,240
Nhanh nhẹn
32,767
Thể lực
32,767
Năng lượng
32,767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
177
Cấp đồ bùa lợi
177
Equipment
2347
Nhiệm vụ đã hoàn thành
281
Cấp độ ET
4
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản