Thông tin

Nhân vật Bardelka


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
1,261
Nhân vật
Bardelka
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
400
Tributes
97
Grands
0
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kanturu Core (28 x 158)
Sức mạnh
32,767
Nhanh nhẹn
32,767
Thể lực
19,672
Năng lượng
32,767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
42
Cấp đồ bùa lợi
42
Equipment
1393
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản