Thông tin

Nhân vật BladOzito


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
10,069
Nhân vật
BladOzito
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
400
Tributes
11
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Error (194 x 65)
Sức mạnh
751
Nhanh nhẹn
32,018
Thể lực
2,157
Năng lượng
32,030
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
73
Cấp đồ bùa lợi
73
Nhiệm vụ đã hoàn thành
263
Cấp độ ET
8
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản