Thông tin

Nhân vật BpaBo


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
BpaBo
Chủng tộc
Dark Wizard
Cấp độ
300
Tributes
0
Grands
0
Resets
0
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (218 x 62)
Sức mạnh
412
Nhanh nhẹn
199
Thể lực
15
Năng lượng
310
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
210
Cấp đồ bùa lợi
310
Nhiệm vụ đã hoàn thành
1
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản