Thông tin

Nhân vật Bratan


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Bratan
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
130
Tributes
2
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (143 x 114)
Sức mạnh
711
Nhanh nhẹn
24,668
Thể lực
10,015
Năng lượng
32,767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
3
Cấp đồ bùa lợi
3
Equipment
968
Nhiệm vụ đã hoàn thành
234
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Empire-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản