Thông tin

Nhân vật ChamTuuKa


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
0
Nhân vật
ChamTuuKa
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
373
Tributes
0
Resets
100
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kantru (110 x 156)
Sức mạnh
15,063
Nhanh nhẹn
20,020
Thể lực
9,198
Năng lượng
32,515
Mệnh lệnh
1,025
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
69
Cấp đồ bùa lợi
69
Nhiệm vụ đã hoàn thành
220
Cấp độ ET
19
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản