Thông tin

Nhân vật DeMANACA


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
4,869
Nhân vật
DeMANACA
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
301
Tributes
9
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Tarkan (86 x 187)
Sức mạnh
2,026
Nhanh nhẹn
32,626
Thể lực
11,561
Năng lượng
32,626
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
32
Cấp đồ bùa lợi
100
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
158
Cấp độ ET
2
Máy chủ
Deus-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản