Thông tin

Nhân vật Esdeath


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Esdeath
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
325
Resets
11
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Atlans (26 x 19)
Sức mạnh
1,005
Nhanh nhẹn
32,767
Thể lực
32,767
Năng lượng
12,015
Mệnh lệnh
400
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
153
Cấp đồ bùa lợi
153
Equipment
617
Nhiệm vụ đã hoàn thành
275
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản