Thông tin

Nhân vật EternaL


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
5,481
Nhân vật
EternaL
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
395
Tributes
0
Resets
21
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
VIP Arena (166 x 112)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
39
Cấp đồ bùa lợi
39
Equipment
828
Nhiệm vụ đã hoàn thành
217
RQuest stats
73
Cấp độ ET
4
Máy chủ
Jade-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản