Thông tin

Nhân vật Faai


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
10,559
Nhân vật
Faai
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
376
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Blood Castle (14 x 57)
Sức mạnh
769
Nhanh nhẹn
32,767
Thể lực
14,258
Năng lượng
32,767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
210
Cấp đồ bùa lợi
310
Nhiệm vụ đã hoàn thành
281
Cấp độ ET
2
Máy chủ
Destiny-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản