Thông tin

Nhân vật Force


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
5,997
Nhân vật
Force
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
370
Tributes
44
Resets
36
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kanturu Core (75 x 101)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
181
Cấp đồ bùa lợi
181
Equipment
1357
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
27
Máy chủ
Origin-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản