Thông tin

Nhân vật GiaLang


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
GiaLang
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
333
Tributes
0
Resets
50
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
TDM Arena (47 x 25)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
3
Cấp đồ bùa lợi
3
Equipment
1124
Nhiệm vụ đã hoàn thành
247
RQuest stats
525
Cấp độ ET
11
Máy chủ
Avalon-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản