Thông tin

Nhân vật Guest


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
250
Nhân vật
Guest
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
400
Tributes
12
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Aida (233 x 37)
Sức mạnh
600
Nhanh nhẹn
32,000
Thể lực
970
Năng lượng
29,890
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
106
Cấp đồ bùa lợi
106
Equipment
1007
Nhiệm vụ đã hoàn thành
220
Cấp độ ET
2
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản