Thông tin

Nhân vật Guest


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
1,107
Nhân vật
Guest
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
400
Tributes
0
Resets
95
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kalima (112 x 109)
Sức mạnh
600
Nhanh nhẹn
27,040
Thể lực
1,970
Năng lượng
28,410
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
67
Cấp đồ bùa lợi
67
Equipment
483
Nhiệm vụ đã hoàn thành
194
Cấp độ ET
2
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản