Thông tin

Nhân vật H4K3R


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
H4K3R
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
400
Tributes
0
Grands
0
Resets
166
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Icarus (16 x 37)
Sức mạnh
16,497
Nhanh nhẹn
32,767
Thể lực
10,403
Năng lượng
32,767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
45
Cấp đồ bùa lợi
45
Nhiệm vụ đã hoàn thành
115
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản