Thông tin

Nhân vật Hintexide


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
5,728
Nhân vật
Hintexide
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
366
Tributes
0
Resets
100
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Error (198 x 68)
Sức mạnh
770
Nhanh nhẹn
27,000
Thể lực
10,001
Năng lượng
28,440
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
97
Cấp đồ bùa lợi
97
Equipment
1780
Nhiệm vụ đã hoàn thành
252
Cấp độ ET
4
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản