Thông tin

Nhân vật ImSorry


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
ImSorry
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
182
Tributes
2
Resets
51
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (216 x 37)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
171
Cấp đồ bùa lợi
171
Equipment
1133
Nhiệm vụ đã hoàn thành
339
RQuest stats
203
Cấp độ ET
11
Máy chủ
Avalon-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản