Thông tin

Nhân vật KillShot


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
13,491
Nhân vật
KillShot
Chủng tộc
High Elf
Cấp độ
385
Resets
11
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
VIP Arena (166 x 74)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
204
Cấp đồ bùa lợi
204
Equipment
1359
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
10
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản