Thông tin

Nhân vật Krimskiu


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
5,675
Nhân vật
Krimskiu
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
344
Resets
11
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Noria (173 x 97)
Sức mạnh
625
Nhanh nhẹn
32,767
Thể lực
412
Năng lượng
32,767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
204
Cấp đồ bùa lợi
204
Nhiệm vụ đã hoàn thành
281
Cấp độ ET
6
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản