Thông tin

Nhân vật LORA


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
LORA
Chủng tộc
Elf
Cấp độ
242
Tributes
0
Resets
0
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (218 x 26)
Sức mạnh
132
Nhanh nhẹn
1,185
Thể lực
20
Năng lượng
15
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
111
Cấp đồ bùa lợi
111
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
48
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Origin-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản