Thông tin

Nhân vật Limifo


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Limifo
Chủng tộc
Elf
Cấp độ
15
Tributes
0
Resets
0
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Noria (173 x 97)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
1200
Điểm thành tích
87
Cấp đồ bùa lợi
87
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
1
RQuest stats
0
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Mega-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản