Thông tin

Nhân vật Lucker


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Lucker
Chủng tộc
Magic Gladiator
Cấp độ
400
Resets
9
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Atlans (27 x 16)
Sức mạnh
30,026
Nhanh nhẹn
20,026
Thể lực
26
Năng lượng
2,309
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
207
Cấp đồ bùa lợi
307
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
96
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản