Thông tin

Nhân vật MnegiNN


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
12,199
Nhân vật
MnegiNN
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
400
Resets
11
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (214 x 52)
Sức mạnh
4,561
Nhanh nhẹn
10,000
Thể lực
32,767
Năng lượng
15,850
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
198
Cấp đồ bùa lợi
198
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
315
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản