Thông tin

Nhân vật MonociT


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
0
Nhân vật
MonociT
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
376
Tributes
20
Resets
36
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Tarkan (86 x 217)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
36
Cấp đồ bùa lợi
36
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
308
RQuest stats
0
Cấp độ ET
8
Máy chủ
Origin-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản