Thông tin

Nhân vật NFS2


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
NFS2
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
400
Tributes
0
Grands
0
Resets
73
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (222 x 72)
Sức mạnh
3,000
Nhanh nhẹn
12,018
Thể lực
903
Năng lượng
20,000
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
26
Cấp đồ bùa lợi
26
Equipment
1970
Nhiệm vụ đã hoàn thành
116
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản