Thông tin

Nhân vật OkyHb


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
0
Nhân vật
OkyHb
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
395
Tributes
7
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (240 x 56)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
45
Cấp đồ bùa lợi
0
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
272
RQuest stats
0
Cấp độ ET
3
Máy chủ
Deus-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản