Thông tin

Nhân vật Otsumony


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Otsumony
Chủng tộc
Dark Lord
Cấp độ
302
Tributes
0
Resets
6
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (146 x 144)
Sức mạnh
500
Nhanh nhẹn
1,020
Thể lực
20
Năng lượng
429
Mệnh lệnh
4,054
Điểm đã mua
800
Điểm thành tích
18
Cấp đồ bùa lợi
18
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
7
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Empire-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản