Thông tin

Nhân vật Prodigy


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Prodigy
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
155
Resets
11
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Noria (173 x 97)
Sức mạnh
17,168
Nhanh nhẹn
13,100
Thể lực
32,025
Năng lượng
3,010
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
120
Cấp đồ bùa lợi
120
Equipment
1738
Nhiệm vụ đã hoàn thành
281
Cấp độ ET
2
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản