Thông tin

Nhân vật PyM9H4uK


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
443
Nhân vật
PyM9H4uK
Chủng tộc
High Elf
Cấp độ
63
Tributes
20
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (228 x 27)
Sức mạnh
388
Nhanh nhẹn
32,767
Thể lực
27,907
Năng lượng
2,000
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
91
Cấp đồ bùa lợi
91
Equipment
745
Nhiệm vụ đã hoàn thành
240
Cấp độ ET
4
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản