Thông tin

Nhân vật QUE1


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
QUE1
Chủng tộc
Elf
Cấp độ
193
Tributes
0
Resets
0
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Noria (173 x 97)
Sức mạnh
302
Nhanh nhẹn
2,770
Thể lực
20
Năng lượng
15
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
160
Cấp đồ bùa lợi
260
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
34
Cấp độ ET
0
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản