Thông tin

Nhân vật RaZeR-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
12,048
Nhân vật
RaZeR-
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
379
Tributes
118
Resets
36
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Stadium (89 x 42)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
189
Cấp đồ bùa lợi
189
Equipment
1484
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
30
Máy chủ
Origin-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản