Thông tin

Nhân vật Rost


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Rost
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
391
Tributes
23
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (139 x 247)
Sức mạnh
25,018
Nhanh nhẹn
15,020
Thể lực
12,558
Năng lượng
30,015
Mệnh lệnh
955
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
118
Cấp đồ bùa lợi
118
Equipment
1504
Nhiệm vụ đã hoàn thành
220
Cấp độ ET
6
Máy chủ
Empire-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản