Thông tin

Nhân vật Samozvanka


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
0
Nhân vật
Samozvanka
Chủng tộc
High Elf
Cấp độ
352
Tributes
31
Grands
1
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Swamp of Peace (22 x 227)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
178
Cấp đồ bùa lợi
178
Equipment
2851
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
1026
Cấp độ ET
9
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản