Thông tin

Nhân vật Stavrek


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Stavrek
Chủng tộc
Soul Master
Cấp độ
248
Tributes
0
Resets
9
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (215 x 24)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
200
Điểm thành tích
204
Cấp đồ bùa lợi
204
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
58
RQuest stats
0
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Origin-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản