Thông tin

Nhân vật Storm8822


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Storm8822
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
400
Tributes
0
Grands
2
Resets
12
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (145 x 111)
Sức mạnh
6,100
Nhanh nhẹn
3,500
Thể lực
200
Năng lượng
1,000
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
210
Cấp đồ bùa lợi
210
Equipment
976
Nhiệm vụ đã hoàn thành
112
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản