Thông tin

Nhân vật Strapon


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
5,334
Nhân vật
Strapon
Chủng tộc
High Elf
Cấp độ
329
Tributes
7
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (115 x 26)
Sức mạnh
5,720
Nhanh nhẹn
32,700
Thể lực
32,767
Năng lượng
800
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
71
Cấp đồ bùa lợi
100
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
306
Cấp độ ET
3
Máy chủ
Deus-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản