Thông tin

Nhân vật Trockoj


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Trockoj
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
378
Resets
8
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kantru (108 x 153)
Sức mạnh
14,352
Nhanh nhẹn
24,026
Thể lực
5,026
Năng lượng
4,271
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
12
Cấp đồ bùa lợi
12
Nhiệm vụ đã hoàn thành
166
Cấp độ ET
1
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản