Thông tin

Nhân vật V1NS


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
V1NS
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
381
Tributes
244
Grands
2
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Blood Castle (14 x 14)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
207
Cấp đồ bùa lợi
207
Equipment
1879
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
90
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Extreme-VIP
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản