Thông tin

Nhân vật VR444


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
10,053
Nhân vật
VR444
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
400
Tributes
3
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (223 x 77)
Sức mạnh
19,000
Nhanh nhẹn
10,000
Thể lực
21,988
Năng lượng
19,000
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
165
Cấp đồ bùa lợi
165
Nhiệm vụ đã hoàn thành
274
Cấp độ ET
6
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản