Thông tin

Nhân vật Volosatuy


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
0
Nhân vật
Volosatuy
Chủng tộc
Blade Knight
Cấp độ
332
Tributes
0
Resets
27
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Bless Arena (166 x 36)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
20
Cấp đồ bùa lợi
20
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
133
RQuest stats
0
Cấp độ ET
2
Máy chủ
Origin-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản