Thông tin

Nhân vật Warka


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
Warka
Chủng tộc
Dark Knight
Cấp độ
1
Tributes
0
Resets
0
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (131 x 120)
Sức mạnh
28
Nhanh nhẹn
20
Thể lực
25
Năng lượng
10
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
127
Cấp đồ bùa lợi
127
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
1
Cấp độ ET
0
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản