Thông tin

Nhân vật XXHellSM


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
XXHellSM
Chủng tộc
Soul Master
Cấp độ
68
Tributes
0
Resets
90
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (209 x 39)
Sức mạnh
318
Nhanh nhẹn
28,018
Thể lực
1,430
Năng lượng
23,030
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
8
Cấp đồ bùa lợi
8
Equipment
368
Nhiệm vụ đã hoàn thành
102
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Empire-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản