Thông tin

Nhân vật Yosis


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
12,066
Nhân vật
Yosis
Chủng tộc
High Elf
Cấp độ
361
Tributes
33
Resets
36
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Silent Grounds (165 x 64)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
600
Điểm thành tích
94
Cấp đồ bùa lợi
94
Equipment
2243
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
1766
Cấp độ ET
15
Máy chủ
Origin-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản