Thông tin

Nhân vật Cospri


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
0
Nhân vật
Cospri
Chủng tộc
High Elf
Cấp độ
97
Tributes
0
Resets
90
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (146 x 141)
Sức mạnh
245
Nhanh nhẹn
32,725
Thể lực
22,107
Năng lượng
715
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
137
Cấp đồ bùa lợi
137
Equipment
896
Nhiệm vụ đã hoàn thành
220
Cấp độ ET
9
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản