Thông tin

Nhân vật nogoHok


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
6,752
Nhân vật
nogoHok
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
400
Tributes
1
Grands
0
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (178 x 74)
Sức mạnh
31,028
Nhanh nhẹn
32,020
Thể lực
32,090
Năng lượng
31,010
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
205
Cấp đồ bùa lợi
205
Equipment
2405
Nhiệm vụ đã hoàn thành
281
Cấp độ ET
21
Máy chủ
Extreme-VI
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản