Thông tin

Nhân vật pishuks


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
pishuks
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
367
Tributes
27
Resets
36
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (212 x 50)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
86
Cấp đồ bùa lợi
86
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
369
RQuest stats
432
Cấp độ ET
8
Máy chủ
Origin-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản