Thông tin

Nhân vật pohann


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
443
Nhân vật
pohann
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
400
Tributes
0
Resets
81
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Noria (173 x 96)
Sức mạnh
349
Nhanh nhẹn
22,157
Thể lực
2,080
Năng lượng
23,030
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
40
Cấp đồ bùa lợi
40
Equipment
1102
Nhiệm vụ đã hoàn thành
160
Cấp độ ET
5
Máy chủ
King-GS
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản